Naj…

Naj…wyższa
Naj…większe
Naj…szerszy
Naj…ważniejsza PRACA ZESPOŁOWA.

W tym tygodniu wspólnie zastanawialiśmy się, czy praca zespołowa jest potrzebna. Czy nie lepiej, tworzyć samemu, tak jak tydzień wcześniej.  Każdy na zajęciach mógł sprawdzić jak pracuje się zespołowo .

Zaczęliśmy od NAJ…WYŻSZEJ wieży. Konkurs polegał na tym, że w określonym czasie należało w 2-osobowych zespołach zbudować jak najwyższą konstrukcję z samych drewnianych kloców.  Co dwie pary rąk to nie jedna, a czym wyższa wieża, następował podział zadań. Jedna osoba budowała, a druga podawała jej klocki. Tak powstały wieże o 2 metrowej wysokości.

Drugim konkursem, było zbudowanie w tych samych składach, tym samym materiałem i w tym samym czasie budowlę, która miała NAJ…WIĘKSZE wychylenie od pionu tzw. wysięg.
Konstruktorzy przystąpili do pracy. Niektórzy burzliwie dyskutowali pomiędzy sobą swoje pomysły, a w innych zespołach jedna osoba miała pomysł, a druga wykonywała jej polecenia. Techniki były różne…

 

Kolejny konkurs to stworzenie NAJ…SZERSZEGO łuku triumfalnego. Zespoły liczyły po 4-5 osób. Trzeba było wymyślić sposób, rozdzielić zadania i pilnować, aby budowla, a tak naprawdę dwie wieże, powstawały w tym samym tempie, po to aby udało się ją połączyć łukiem. W tym przypadku czas był też ściśle określony.  To trudne zadanie, mimo tego UDAŁO SIĘ…Ostatnim finałowym zadaniem, było wybudowanie przez każdą z grup IGLOO, do którego miał wejść i wyjść jednej z uczestników zajęć. W każdej grupie od razu wskazano na najmniejsze dziecko. Najpierw było planowanie, jak duże musi być to igloo, następnie następował podział prac. Przy tak dużej grupie ważne było, aby każdy wiedział za co odpowiada. Okazało się, że nie wszyscy muszą budować, że są potrzebne osoby, które będą dostarczać materiał do budowy.
W trakcie już samej budowy, trzeba było pilnować aby wszyscy układali klocki tak samo i w tym samym tempie. To bardzo trudne zadanie, wymagające dużego skupienia.Gdyby nie praca zespołowa, żadna z wyżej pokazanych prac nie powstałaby. Wspólne szukanie pomysłów, podział ról, pilnowanie aby wszystko się udało, to ważne elementy nie tylko przy budowaniu konstrukcji na Kółku Architektonicznym, ale tak naprawdę w każdej dziedzinie życia.

Pracując wspólnie możemy więcej!!!

Prowadzący KA